ESL Ayrıntılı Bilgi


ESL (English as a Second Language), İkinci Dil olarak İngilizce demektir. ESL programlarında ana dili İngilizce olmayan kişilere İngilizce öğretilir. ESL, dünya genelinde İngilizce öğrenmek isteyen yabancıların artan ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturulmuştur. Genellikle üniversite kampüslerinde verilen İngilizce dil eğitimlerini adlandırmak için kullanılan bir terimdir.
ESL programlarında dersler genellikle kalabalık olmayan 8-14 kişilk sınıflarda anlatılır. Böylece öğrenciler derslere daha rahat konsantre olur ve daha yakın bir ilgi ile karşılaşırlar. Öğrenciler aynı zamanda eğitim süresince İngilizce derslerini takip ederken sosyal programlara, çevre gezilerine ve kültürel turlara da katılabilirler. Böylece diğer ülkelerden gelmiş kişilerle kaynaşırlar ve bolca pratik yapma olanağı bulurlar.

ESL programlarının temel amacı program katılımcılarının İngilizce dil düzeylerini artırmak ve öğrencinin ihtiyaçlarına, yeteneğine ve ilgi alanlarına göre İngilizce’yi değişik yönleri ile öğretmektir. Konuşma İngilizcesi (Conversational English), gramer (Grammer), okuma (Reading), dinleme-kavrama (Listening Comprehension), yazma (Writing) ve kelime dağarcığı (Vocabulary) konuları ESL programlarındaki ana derslerdir.

ESL programlarına katılanların büyük bir kısmını program sonunda üniversite eğitimine devam etmek isteyenler oluşturmaktadır.
Türkiye’de bir çok öğrenci üniversiteye başlama aşamasında İngilizce hazırlık sınıflarında eğitim almaktadırlar. Ancak bu programlardan başarılı olan öğrenci sayısı oldukça azdır. Öğrenciler sınavlarını geçseler bile yeterli düzeyde İngilizce konuşamamaktan ve pratik olanaklarının az olmasından yakınmaktadırlar. Bu nedenle biz, öğrencilere ESL eğitimlerini burada değil de yurtdışında almalarını öneriyoruz. Böylece İngilizceyi ana vatanında öğrenerek, bol bol pratik yapma imkanı bulacaklar. Ayrıca dünyanın her yerinden gelmiş sayısız insanla tanışarak ufukları gelişecek, yeni kültürler tanıyacaklar ve hoşgörüyü, kendine güveni, kendini başka bir dilde ifade etmeyi öğrenmiş olacaklar.

Yurtdışında dil eğitimi almak öğrencileri eğitim hayatlarında bir adım öne taşıyacaktır ve mezun olduktan sonra da kariyer fırsatları diğer öğrencilere oranla daha fazla olacaktır.
İngilizce hazırlık eğitiminizi bir akademik yıl yurtdışındaki özel bir dil okulunda ya da üniversite bünyesindeki ESL okullarında alın ve hayatınız boyunca unutamayacağınız deneyimler yaşayın!